พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่ มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย

   เมื่อ : 18 ก.ค. 2565

นายโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 200,000 บาท แก่ "มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย” โดยมี นางโชติกา สวนานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ 

 

ซึ่งพรูเด็นเชียล ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนทางมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นับเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษา ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่อไปในอนาคต จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เขตวังใหม่ กรุงเทพฯ เร็วๆนี้