เมื่อ : 27 เม.ย. 2566

คุณจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ได้นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากโครงการเพื่อสังคม อิมแพ็ค ปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 25 ด้วยการรวบรวมสิ่งของที่อยู่ในสภาพดี อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้แม่และเด็ก จากเพื่อนๆ พนักงานอิมแพ็ค มอบให้แก่ คุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หรือ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง (ที่2จากขวา) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และจำหน่าย
ณ ร้านค้าสมาคมฯ เปลี่ยนเป็นรายได้กลับมาใช้จ่ายภายในสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ต่อไป