BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี

   เมื่อ : 21 ก.ย. 2565

นายวีรเวช ศิริชาติไชย  รองผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ พร้อมภาควัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากลมหายใจออก รุ่น PVM 2703 + CO2 รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี 

 

โดยมี นายแพทย์ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในผู้ป่วยวิกฤต ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป