เมื่อ : 29 ก.ค. 2565

นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ร่วมกับ นายวชิระชัย คูนำวัฒนา ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Nexter Living จำกัด 

 

และดร. ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท myHealthGroup เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา ระบบดูแลติดตามอาการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล (Internet of Medical Things หรือ IoMT) เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง อาทิ กลุ่มโรคเบาหวาน  ความดัน  หัวใจ ในการใช้อุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยในขณะดูแลตัวเองที่บ้านเมื่อมีปัญหา และเป็นการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยมีทีมแพทย์และผู้บริหารร่วมงาน ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ