สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 65”

   เมื่อ : 27 ก.ค. 2565

โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานการแถลงข่าว  ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3  ตึกนวมหาราช  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
    

 

ในการแถลงข่าว ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  12 สิงหาคม  2565 ณ  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ โดย  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์   เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2565  กิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ งานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2565 ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และรองประธานฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ กล่าวถึง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  คุณเพ็ญพักตร์  ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2565 กล่าวถึง การจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565   

 

โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ได้เชิญแม่ดีเด่นแห่งชาติ  และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ที่ได้รับการคัดเลือก  ประจำปี  2565 รวมทั้งพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิ ประจำปี  2565 บางท่านมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ได้แก่ นางสุนทรี จรรโลงบุตร  แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางพรพิมล สุนทรมณีเลิศ แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร  นางสุมล บุญประดิษฐ์ แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นางจุฑามาศ ธรรมจาดี แม่ผู้เป็นเกษตรกร  นางมานิด ลักษมัญ  แม่ของลูกผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัครและแม่ผู้เป็นอาสาสมัคร และนางพรนิภา พวงดี แม่ดีเด่นส่วนภูมิภาค
 

ส่วนลูกกตัญญูฯ ประเภทข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
-ประเภทนักเรียน  นักศึกษา
นางสาวนิรชา วิสิทธิ์ 
-ประเภทนักร้อง นักแสดง ศิลปิน ไรอัล-กาจบัณฑิต จำปาศิลป์ ,ซัน-นฤพล ใยอิ้ม ,กิ๊ฟ-นางสาวปวีณา รวมศิลป์ ,เน็ค-นายวงศธร สมศรี 
-ประเภทสื่อมวลชน นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกุล 

-ประเภทประชาชนทั่วไป นายโทนทอง สุขแก่น 
,ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล