เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 33”

   เมื่อ : 09 ส.ค. 2565

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน  ในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ "เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 33” แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน และบุตรหลานเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 เขต รวมทั้งสิ้น 175 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม พร้อมสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

โดยมีนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ นายรัชดา พุ่มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขต ห้วยขวาง นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้อำนวยการเขตดินแดง และนายประจวบ น้อยอามาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ร่วมงาน ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่