BAM มอบเงินบริจาค ให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ พร้อมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์สื่อมวลชนลพบุรี

   เมื่อ : 02 เม.ย. 2567

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี รับมอบปัจจัยและสิ่งของ จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  โดยมี นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนบริจาคเงิน 20000 บาท และเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน BAM จำนวน 10000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ เด็กกำพร้า และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ BAM ได้นำทีมชมรมฟุตบอลร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมฟุตบอลสื่อมวลชนลพบุรีและเพื่อน CPD ออลสตาร์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน  ณ สนามฟุตบอล ใจฟ้าอคาเดมี่ จ.ลพบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ