เมื่อ : 11 ก.พ. 2566

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาตื ร่วมให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติกันอย่างคับคั่ง ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งวันคล้ายวันก่อตั้งการเคหะแห่งชาติตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ”สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ