SME D Bank ผนึก ม.หอการค้าไทย - เออาร์ไอพี หนุนเอสเอ็มอีสู่ BCG Model ดันคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี ‘THAILAND TOP SME AWARDS 2022’ ต้นแบบเติบโตยั่งยืนเคียงคู่สังคม สิ่งแวดล้อม

   เมื่อ : 02 ธ.ค. 2565

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า SME D Bank ในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ประกาศจุดยืนในการปฏิบัติภารกิจของการธนาคารเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอี ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” หนึ่งในภารกิจดังกล่าว ธนาคารร่วมกับนิตยสาร Business บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย “THAILAND TOP SME AWARDS 2022” เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ  โดยปีนี้ (2565)  จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  มุ่งเน้นให้ความสำคัญเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สามารถยกระดับธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ  BCG Model (Bio-Circular-Green Economy)  ช่วยให้ธุรกิจเติบโต และก้าวเดินต่อไปสู่ความยั่งยืน  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับ BCG Model ด้วยการยกเป็นวาระแห่งชาติ
 

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้  ลูกค้าของ SME D Bank จำนวนถึง 16 รายที่ได้รับรางวัล จากผลงานโดดเด่นในการนำ BCG Model  มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม สนับสนุนธุรกิจเติบโต และก้าวเดินต่อไปสู่ความยั่งยืน มีส่วนส่งเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับประเทศเติบโตอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยได้รับเกียรติจากนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)   เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา
 

สำหรับลูกค้า SME D Bank ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย

1. บริษัท  อีซียู ช็อป 1  จำกัด รางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี
2. บริษัท  ร้อยแปด ฟู้ดส์  จำกัด รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี
3. บริษัท  มัลติเพิลฟู้ดส์  จำกัด รางวัลธุรกิจด้านอาหารแห่งปี
4. บริษัท  เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์  จำกัด รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี
5. บริษัท  เหล็กร่มเกล้า  จำกัด รางวัลนวัตรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งปี
6. บริษัท  บิ๊กไพศาล โปรเจค  จำกัด รางวัลธุรกิจดิจิทัลแห่งปี
7. บริษัท  เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด รางวัลความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี
8. บริษัท  วรธันย์ เทคโนโลยี  จำกัด รางวัลนวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายแห่งปี
9. บริษัท  นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ  จำกัด รางวัลนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งปี
10. บริษัท  อำภาวิศวกรรม  จำกัด รางวัลธุรกิจชีวภาพแห่งปี
11. บริษัท  ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป  จำกัด รางวัลธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี
12. บริษัท  อาร์เอสที โรโบติกส์  จำกัด รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตแห่งปี
13. บริษัท  สกาย ออน อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด รางวัลธุรกิจการเกษตรชีวภาพแห่งปี
14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เลม่อนโกลด์ (แอล.เอ็ม.จี) รางวัลธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี
15. บริษัท  คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป  จำกัด รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี
16. บริษัท  คอมพานี บี  จำกัด รางวัลผู้ประกอบการที่มีบรรษัทภิบาล