ลพบุรี มีของดีทุกตำบล เผยโฉมสินค้าไทยโครงการ U2T for BCG

   เมื่อ : 04 ก.พ. 2566

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นผลงานต่อเนื่องจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ โครงการ U2T โดยครั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในฐานะ อว.ส่วนหน้า เขตจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท รวม 36 ตำบล 77 โครงการ นำผลผลิตจากโครงการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า และ จำหน่ายอย่างเป็นรูปธรรมในห้างสรรพสินค้า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และ คุณอังศุมาลิน กองคำ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ให้การต้อนรับ ณ บริเวณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน และ เลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์  กล่าวว่า การได้เห็นสินค้า U2T for BCG มีโอกาสจัดวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าวันนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจแทนพี่น้องประชาชน เพราะเป็นสินค้าในโครงการที่ได้รับการพัฒนาแล้วโดย สป.อว. ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) และ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ University Business Incubator : UBI นั้นได้สร้างศักยภาพในรูปลักษณ์ใหม่ให้กับชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

 

“วันนี้มีสินค้าหลากหลายจากทุกตำบล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสาน ผ้าทอสวยงามและมีเอกลักษณ์ อาหารสำเร็จรูปที่มีเลข อย. (องค์การอาหารและยา) มีวันจดแจ้ง วันผลิต วันหมดอายุ ชุดเจน ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น เชื่อใจ เมื่อสินค้าจำหน่ายได้ก็เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่อง เกิดการจ้างงานและสร้างผู้ผลิตที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน หลังจากนี้ อว. และ มหาวิทยาลัย ในฐานะ อว.ส่วนหน้า จะเน้นส่งเสริมการตลาดและขายสินค้าทั้ง online/offline ผลักดันให้จำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย อว. เป็นผู้พัฒนาระบบ ในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม (Platform) จัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่เชื่อมั่นว่าโครงการ U2T for BCG สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนได้จนถึงระดับประเทศ ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ Live แนะนำสินค้า และช่องทางการสั่งซื้อ ในกิจกรรม “U2T Live เปิด Shop” แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ผ่านช่องทางออนไลน์  Facebook : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อีกด้วย”