ซัคเซสมอร์ มั่นใจ “จัดให้ ลิสซิ่ง” ลงนามร่วมกับ “ทีไลฟ์” บุกธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง สร้างประสบการณ์ “Feel’ in Good” ที่ครบวงจรให้กับลูกค้า

   เมื่อ : 13 ม.ค. 2566

เป็นไปตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจลิสซิ่งในรูปแบบ “One Stop Leasing Company” ของจัดให้ ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และเพื่อเสริมศักยภาพด้านการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น  การนี้เพิ่มความคุ้มครองสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์มือสองให้ครบวงจร ผนึกกำลังกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง โดย นายธนิศร์ จริยากาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาให้บริการขายประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน (MRTA) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการเช่าซื้อรถยนต์มือสอง กับ จัดให้ ลิสซิ่ง ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เพื่อสร้างประสบการณ์ “Feel’ in Good” ที่ครบวงจรให้กับลูกค้า พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่  สำนักงานใหญ่ บมจ. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต