เมื่อ : 08 ธ.ค. 2565

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) และคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบเงินบริจาคจำนวน 100000 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

โดยมี นางศศิธร จันทรสมบูรณ์ กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ (ที่ 4 จากขวา)  เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ พร้อมทั้งช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม อาชีพแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอย่างปกติโดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ซึ่งสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องณ อาคารมูลนิธิฯ ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ