เมื่อ : 11 ก.พ. 2566

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขานรับนโยบายภาครัฐ ปรับขึ้นดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการออมเงินให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ท่ามกลางสภาวะค่าครองชีพดีดตัวสูงขึ้น 

 

ล่าสุด ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจ” เอาใจคนรักการออม รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.65% ต่อปี เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1000 บาท ฝากได้ไม่จำกัด เลือกระยะเวลาการฝากเงินได้ตามใจ ทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว วางใจกับผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอนตามกำหนดระยะเวลาที่เลือกฝาก และมั่นใจในความปลอดภัยด้วยความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเงินฝากที่มุ่งเน้นการออมในบัญชีดอกเบี้ยสูง โดยลูกค้าสามารถเปิดด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY หรือเปิดแบบมีสมุดคู่ฝากที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

รายละเอียด “บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจ”

·      บัญชีฝากประจำ 9 เดือน รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.05% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

·      บัญชีฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.15% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอปฯ SCB EASY หรือเปิดแบบมีสมุดคู่ฝากที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

·      บัญชีฝากประจำ 36 เดือน รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.65% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอปฯ SCB EASY หรือเปิดแบบมีสมุดคู่ฝากที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ