ดร. อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ คว้ารางวัลเกียรติยศ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022” ภาคธุรกิจประกัน จาก มสวท.

   เมื่อ : 21 ต.ค. 2565

ดร. อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (คนซ้าย) รับโล่เกียรติยศ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2022) ภาคธุรกิจประกัน จากศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี (คนขวา) โดยรางวัลดังกล่าวจัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ  ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น