ธพว. ร่วมกิจกรรม ‘อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย’ บรรจุถุงยังชีพ-ปล่อยขบวนคาราวานส่งต่อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

   เมื่อ : 21 ต.ค. 2565

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยเข้าร่วมกิจกรรม “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย” 

 

โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบรรจุสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมปล่อยขบวนคาราวานส่งต่อสิ่งของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมถึงเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่  ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม