รพ. กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จับมือ เอไอเอ ประเทศไทย เสิร์ฟแพ็กเกจ Boost Up Your Health มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า ดูแลสุขภาพให้ตรงจุด เพื่อบูสคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิม

   เมื่อ : 20 ส.ค. 2565

รพ. กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล  จับมือ เอไอเอ ประเทศไทย เสิร์ฟแพ็กเกจ Boost Up Your Health : Total Health Solution for a Better You ดูแลสุขภาพให้ตรงจุด เพื่อบูสคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิม ของศูนย์การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care  Center) มอบสิทธิพิเศษตอบแทนให้กับสมาชิก AIA Prestige Club ด้วยชุดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะรายบุคคล จากแพทย์เฉพาะทาง 5 สาขา

             

นายรัฐพงษ์ อำพันวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม Lifestyle และการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ตรงจุด โรงพยาบาลจึงจัดโปรแกรม Boost Up your Health : Total Health Solution for a Better You โดยเป็นแพ็กเกจดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล จากแพทย์เฉพาะทาง 5 สาขา ด้วยคอนเซปต์ "ผลลัพธ์ชัดเจน ดูแลตรงจุด เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม" ซึ่งนำร่องความร่วมมือกับ เอไอเอ ประเทศไทย มอบสิทธิพิเศษตอบแทนความไว้วางใจให้กับสมาชิก AIA Prestige Club โดยสามารถเลือกซื้อโปรแกรมชุดตรวจสุขภาพในราคาเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่อยากส่งเสริมให้ผู้รับบริการทุกท่าน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิม รวมถึงยังช่วยค้นหาความเสี่ยงของอาการผิดปกติ หรือโรคที่อาจจะต้องการรักษาได้อย่างทันท่วงที

          

แพ็กเกจ Boost Up Your Health เป็นโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบตรงจุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบเฉพาะรายบุคคล ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำและต้องการวัดผลทางสุขภาพและเพิ่มสมรรถภาพให้ดียิ่งขึ้น ผู้ที่ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำและต้องการคำแนะนำสุขภาพที่ตรงจุดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูงที่ต้องการ คำแนะนำเพื่อดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น เป็นการดูแลองค์รวมด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการสหสาขา 5 สาขา ที่ดูแลต่อเนื่อง 3 เดือน เพื่อช่วยให้การดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวัดผลได้ในแต่ละบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์ และพื้นฐานสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งการดูแลตามคอนเซปต์ 4 อ. 

คือ 1. อโรคยา คือ การดูแลสุขภาพโดยแพทย์อายุรกรรม Integrated Care และอายุรแพทย์โรคหัวใจ 2. อาหาร คือ การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารที่เหมาะสมภายใต้คำแนะนำของอายุรแพทย์เฉพาะทางโภชนศาสตร์คลินิกและนักกำหนดอาหาร 3. อารมณ์ คือ มั่นใจสุขภาพจิตดี โดยการตรวจและให้คำปรึกษาโดยแพทย์จิตรักษ์ 4. ออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความฟิตให้ชีวิตแข็งแรง ด้วยการดูแลจากแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจทางรังสี 1 ครั้ง เพื่อประเมินสุขภาพก่อนเริ่มโปรแกรม รวมถึงมีการตรวจประเมิน ดูแล และให้คำแนะนำโดยแพทย์เฉพาะทาง 5 สาขา จำนวน 8 ครั้ง

            

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives พร้อมกับต้องการที่จะดูแลและอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงชีวิต จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล นำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับแพ็กเกจตรวจสุขภาพ Boost Up Your Health ในราคาพิเศษ โดย เอไอเอ ประเทศไทย นำร่องในกลุ่มสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นอกจากการตรวจสุขภาพทางร่างกายแล้ว ในแพ็กเกจนี้ยังเพิ่มเติมการตรวจประเมินและส่งเสริมสุขภาพจิตโดยจิตแพทย์ ซึ่งปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเครียดสะสม ประกอบกับมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างไม่ทันระวังตัว เอไอเอ มีความเป็นห่วงในด้านสุขภาพใจของลูกค้าอย่างยิ่ง เพราะสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนควรจะต้องเริ่มจากการมีสุขภาพใจที่แข็งแรง

 

นอกจากนี้ ลูกค้าที่เลือกใช้บริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพ Boost Up Your Health ยังได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย พร้อมแนะนำการออกกำลังกายโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อมุ่งยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงในระยะยาว”

 

นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ต้องการให้ลูกค้าทุกท่านตระหนักถึงการดูแลสุขภาพให้ครบรอบด้าน ไม่เพียงเฉพาะร่างกายเท่านั้นที่ต้องโฟกัส ในส่วนของจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะทุกวันนี้มีสิ่งเร้าภายนอกมากมายที่ทำให้ผู้คนมีโอกาสสุขภาพจิตเสียได้ การดูแลสุขภาพกายและสำรวจจิตใจของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ย่อมช่วยให้เราสามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิดโรคที่ไม่คาดคิดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเอไอเอพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงของชีวิต”

 

สำหรับโปรแกรม Boost Up Your Health สำหรับอายุ 15-40 ปี ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก AIA Prestige Club 19,000 บาท (จากราคาปกติ 24,000 บาท) โปรแกรม Boost Up Your Health Plus เหมาะกับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ราคาพิเศษ 23,000 บาท (จากราคาปกติ 29,000 บาท) สามารถรับสิทธิได้ที่แอปพลิเคชัน AIA iService เพื่อซื้อแพ็กเกจและรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care Center) โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-7083 ทุกวัน 08.00-16.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ)