ซัคเซสมอร์จัดคอร์ส Coach Yourself to Success โค้ชตัวคุณสู่ความสำเร็จ ปรับสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน

   เมื่อ : 25 ก.ค. 2565

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ได้จัดคอร์สสัมมนา "โค้ชตัวคุณเพื่อความสำเร็จ" Coach Yourself to Success เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ The Emerald Hotel Bangkok ที่ผ่านมา ซึ่งคอร์สอบรมดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์และค้นหาความเป็นตัวตน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานความต้องการที่มีความแตกต่างกัน และนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ จนทำให้ผู้คนเหล่านั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในชีวิต โดยผ่านศาสตร์ขั้นสูงและผสมผสานกับศาสตร์ NLP ที่ทาง CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และตกผลึกออกมาเป็นคอร์สนี้ 
 

โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ได้ให้ความรู้แบบจัดเต็ม ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตอบรับเป็นเสียงเดียวกันว่า สุดยอดและคุ้มค่ามาก พร้อมทั้งได้นำความรู้และเคล็ดลับต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง งานนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน ซึ่งทำให้มีการเรียกร้องให้มีคอร์สในครั้งถัดไปอีก  และคอร์ส Coach Yourself to Success ในครั้งถัดไปนั้น ทางบริษัทฯ จะจัดขึ้นในโซนทางภาคเหนือ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 จังหวัดพิษณุโลก