ธ.ก.ส. เปิดตัวระบบ LPS เพิ่มประสิทธิภาพการให้สินเชื่อด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

   เมื่อ : 10 ก.ค. 2567

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในงานเปิดตัวระบบการให้สินเชื่อ (Loan Processing System : LPS) ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการให้บริการของธนาคาร (Digital Services) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคารในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรและบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมสื่อสารการใช้งานระบบการให้สินเชื่อ LPS ระยะที่ 1 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพนักงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ในการนำระบบ LPS ไปปรับใช้ในการให้สินเชื่อทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของ ธ.ก.ส. ในการยกระดับการให้บริการทางการเงิน และการมุ่งไปสู่แกนกลางทางการเกษตร (Essence of Agriculture) ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการเกษตร (Funding) 2) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี (Technology) 3) การพัฒนาตลาดและองค์ความรู้ (Knowledge and Marketing) และ 4) การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Value Added) โดยมีนายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ