กลุ่มสยามสินธร ผุดไอเดีย “กรีนดี อยู่ดี” สานต่อพลังบวกรักษ์โลก World Environment Day

   เมื่อ : 10 มิ.ย. 2567

กลุ่มสยามสินธร ผุดไอเดีย “กรีนดี อยู่ดี” เปิดพื้นที่ซื้อขายใจกลางเมือง ชวนช้อปผลผลิตคุณภาพ ราคาดี สร้างรอยยิ้ม เพิ่มรายได้เกษตรชุมชน ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2567 ที่โครงการเวลา หลังสวน ต่อยอดงาน Think Future Think Green @ Sindhorn Village ร่วมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ตั้งเป้าส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและรีไซเคิล ลดการปล่อยคาร์บอน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชวนทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม  ตอกย้ำความสำเร็จกว่า 10 ปี บนวิถีองค์กรธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน

นายอภิชัย สิริดำรงพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสินธร จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะบริษัทฯ ที่ดำเนินงานบนวิสัยทัศน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนโดยเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและรีไซเคิล เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอด 10 ปี 

 

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งได้ให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ผู้คนหันมาร่วมกันลงมือปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในแนวทางที่บริษัทฯ มุ่งเน้นมาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งได้ส่งต่อแนวคิดนี้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับงาน Think Future Think Green @ Sindhorn Village งานเดียวที่รวมพันธมิตร และกลุ่มผู้รักสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ และส่งต่อไอเดียดี ๆ ให้ทุกคนสามารถกลับไปทำเองได้ที่บ้าน และที่ทำงาน 

นายอภิชัย กล่าวว่า จากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากงาน Think Future Think Green @Sindhorn Village สอดรับกับแนวทางของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน นำมาสู่การพัฒนากิจกรรม ”กรีนดี อยู่ดี” ในวันที่ 26-30 มิถุนายน 2567 ที่โครงการเวลา หลังสวน กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้กลุ่มลูกค้าได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน อีกทั้งกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาให้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เครื่องนุ่งห่มจากเส้นใยธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล และของตกแต่งบ้านจากวัสดุธรรมชาติ เช่น เส้นหวาย ไม้ไผ่ เป็นต้น 

“กรีนดี อยู่ดี”  ยังมาพร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ โดยนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น SCGP Recycle มาร่วมตั้ง Recycle Drop Box ที่โครงการ เวลา หลังสวน ชั้น G  เป็นจุดรับกระดาษเหลือใช้ทุกชนิดเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี รวมถึง BioVis ทีมนักวิจัยและพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยี ZeroWaste ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถเกิดเป็นรายได้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เป็นต้น

 

ทั้งนี้แนวคิดของการสนับสนุนเกษตรกร และชุมชนที่ผลิตสินค้าแล้วไม่มีช่องทางจัดจำหน่ายในเมือง ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้เกษตรกรมีช่องทางการจัดจำหน่ายส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ขณะที่ผู้บริโภค สามารถซื้อสินค้าเกษตรในราคาดี และสดใหม่  และเป็นอีกกิจกรรมที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน

“กรีนดี อยู่ดี เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มสยามสินธร ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสการขาย และสนับสนุนการบริโภคสินค้าที่เป็นผลิตผลจากชุมชนให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการ เพื่อเป้าหมายลดผลกระทบในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาภายใต้กลุ่มสยามสินธร ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา” นายอภิชัย กล่าว    

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ที่ https://velaalangsuan.com/event