BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้กับ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

   เมื่อ : 08 มิ.ย. 2567

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินจำนวน 100000 บาท ให้กับ  นายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พร้อมคณะครู เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน   ต่อยอดการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ และดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ