KK Smart Leadership …We Grow Together

   เมื่อ : 30 พ.ค. 2567

บริษัท คังเซน-เคนโก เน็ตเวิร์ก จำกัด สปป.ลาว จัดงาน KK Smart Leadership … We Grow Together ”ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เติบโต สู่ความสำเร็จ” เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร ขึ้นกล่าวเปิดงานและทักทายคณะไดเรกเตอร์จากประเทศไทยและสปป.ลาว พร้อมด้วย Mr.Sayarm Rohitsathien (Information Technology Director) Kangzen-Kenko Lao Mr.Pravet (Marketing Director) ร่วมงาน ก่อนมอบเวทีให้กับ ผศ.ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์ ที่ปรึกษาความเป็นเลิศด้านพัฒนาภาวะผู้นำ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับคณะไดเรกเตอร์ของบริษัทฯ โดยเน้นเนื้อหาที่สามารถนำไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ได้จริงในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกท่านเป็นอย่างดี 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ