LIV-24 ต้อนรับทีมผู้บริหารกรุงไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะของศูนย์ Command Centre

   เมื่อ : 03 เม.ย. 2567

นางสาวนิรมล ดิเรกมหามงคล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย LIV-24 Living Technology บริษัท ลิฟ-24 จำกัด  ให้การต้อนรับนายศักดา  ตั้งจิตต์ชูวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารอาคารและจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทีมผู้บริหารจากธนาคารกรุงไทย  เข้าเยี่ยมชมศักยภาพการทำงานทุกขั้นตอนของศูนย์ Command Centre ที่ควบคุมสังเกตการณ์จากส่วนกลางครบทุกฟังก์ชันด้วยเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะแบบ 360 องศาและระบบดูแลวิศวกรรมอาคารแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้าน Security Solution เทคโนโลยีผสานประสบการณ์การทำงานของคน ช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การดูแลคนเข้าออกอาคารแบบไร้สัมผัสด้วย Visitor Management System และ License Plate Recognition เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้คน ดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินที่มีค่า รวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจธนาคารไทยที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด  ณ  บริษัท ลิฟ-24 จำกัด สำนักงานใหญ่ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ