ต้อนรับสมาชิกคังเซน อินโดนีเซีย-ลาว ในโอกาสเยือนประเทศไทย 

   เมื่อ : 08 มี.ค. 2567

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.ขวัญโดม อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และ ดร.กรรณิกา แช่ทอง รองประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Andrew Ho (Founder & Managing Director) Kangzen-Kenko Indonesia Madame Khoo Lee Lee Mr.Ang Cong Yong (Operational Director) Mr.Edy (Marketing Director) และ Mr.Sayarm Rohitsathien (Information Technology Director) Kangzen-Kenko Lao Mr.Pravet (Marketing Director) and Mr.Boonhome (Accounting Manager) พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกในโอกาสเข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานใหญ่ คังเซน-เคนโก ประเทศไทย ณ อาคารคังเซนเพลส สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

ภายในงาน ต้อนรับด้วย Welcome Drink และของที่ระลึกสัญลักษณ์องค์กร พร้อมชมโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยชุดการแสดงโขนรำอวยพร โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยการในจุดต่างๆ ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ซึ่งสร้างความประทับใจให้ชาวคณะเป็นอย่างยิ่ง โดยกิจกรรมเยี่ยมชมอาคารสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยนี้ ถือเป็นธรรมเนียมหลักในทุกปีที่พี่น้องสมาชิกครอบครัวคังเซนจะมาเยือนในทุกๆปี อันเป็นการตอกย้ำถึงสายสัมพันธ์อันมีมายาวนานและเหนียวแน่นถึงความร่วมมือทางธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมช่วยกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจคังเซนร่วมกันได้เป็นอย่างดี