ม.เกริก เปิดรับสมัครหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า รุ่นที่ 3 เรียนทำธุรกิจการค้ากับจีน

   เมื่อ : 21 ก.พ. 2567

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่เป็นสูตรสำเร็จในการทำการค้ากับจีนในปี 2567 เข้มข้นด้วยเนื้อหาและการถ่ายทอดประสบการณ์ โดยตรง จากวิทยากรชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญการค้าไทย-จีน พร้อมเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกริก เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น 3 เดือน เรียนทุกวันเสาร์จำนวน 12 ครั้ง สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเรียนเสาร์ที่ 23 มีนาคม - 22 มิถุนายน 2567 

 

นอกจากนี้ยังมีทริปคอนเน็คชั่น สร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศ 2 วัน 1 คืน พบปะหน่วยงานรัฐและเอกชน และโอกาสพบกับนักธุรกิจจีน รวมถึงเรียนและดูงานที่จีน ท่านละ 125000 บาท (ค่าลงทะเบียนเรียน 68500 บาท และค่าศึกษาดูงาน 56500 บาท) ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริก