กสิกรไทยเปิดหลักสูตร KCBL รุ่น 1 อบรมผู้บริหาร นักธุรกิจชาวจีนรุ่นใหม่ ต่อยอดเครือข่ายการค้าไทย-จีน

   เมื่อ : 23 ม.ค. 2567

นายบัณฑูร ล่ำซำ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย รศดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำชาวจีน K-Academy for Chinese Business Leaders - KCBL รุ่นที่ 1 เพื่อช่วยเสริมผู้นำธุรกิจชาวจีนเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับมหภาค และจุลภาคของไทยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแหล่งบ่มเพาะเครือข่ายทางธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม นักลงทุน ได้สร้างสันพันธ์อันดีระหว่างชาวจีน และชาวไทย ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารราษฎร์บูรณะ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับหลักสูตร KCBL รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 43 คน ระยะเวลาตั้งแต่ 19 มกราคม – 11 เมษายน 2567 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในวงการธุรกิจไทย และการค้ากับประเทศจีนเป็นวิทยากร พร้อมการเรียนรู้นอกสถานที่ เยี่ยมชมโครงการ “น่าน แซนด์บอกซ์” ที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2567 เพื่อให้ผู้นำชาวจีนได้เห็นถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนภายใต้แนวคิด “คนอยู่กับป่า” ซึ่งผู้ร่วมหลักสูตร KCBL ไม่เพียงจะได้ซึมซับวัฒนธรรม เข้าใจบริบททางธุรกิจของไทยย่างถ่องแท้ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมจากการเรียนภาคทฤษฎี แต่ยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลงพื้นที่จริงอีกด้วย