นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธกรุงไทยในงาน FTI EXPO 2022

   เมื่อ : 29 มิ.ย. 2565

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงไทย “ติดปีกอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต” ในงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES FOR STRONGER THAILAND มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ธนาคารกรุงไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน สำหรับลูกค้าธุรกิจแบบครบวงจรภายในงาน ภายใต้แนวคิด “ติดปีกอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต” ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และ Digital Solution ตัวช่วยสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงิน ทำให้เรื่องธุรกิจง่าย สะดวกและรวดเร็ว พร้อมสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Financing) ด้วยสินเชื่อกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อลงทุนระบบบำบัดของเสียในธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ 

 

นอกจากนี้ มีการนำเสนอผลงานและรางวัลความสำเร็จของธนาคาร จากบทบาทการเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ X2G2X พัฒนาเชื่อมโยงด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ไปยังภาคธุรกิจและประชาชนผ่าน 5 Ecosystems หลัก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้สังคมเดินหน้าไปพร้อมกัน ด้วยหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน