BAM สนับสนุนสถานที่ “โรงหนังเพชรรามา” จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “มาแต่ตรัง”

   เมื่อ : 28 พ.ย. 2566

นายณสุ จันทร์สม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนบริษัทร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “มาแต่ตรัง” โดย BAM ให้การสนับสนุนใช้สถานที่ “โรงหนังเพชรรามา” ณ จังหวัดตรัง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ณ ย่านเมืองเก่าทับเที่ยง ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง  ศูนย์มิตรเมือง (Urban Ally) และความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในจังหวัดตรัง 

 

BAM มุ่งหวังว่าการเปิดใช้สถานที่ “โรงหนังเพชรรามา” เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวฯ ในครั้งนี้ จะเป็นแนวคิดหนึ่งที่ช่วยให้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างมาอย่างยาวนานให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมต่อไป หากท่านสนใจรับชมข้อมูลและภาพถ่ายงานกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “มาแต่ตรัง” สามารถเข้าชมผ่านเพจ Facebook : https://www.facebook.com/TrangRenown