BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก

   เมื่อ : 14 พ.ย. 2566

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเตียงพร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบรถเข็นนั่ง เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ รวมทั้งเครื่องออกซิเจน 10 ลิตร รวมมูลค่า 400000 บาท  ให้กับโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี นายแพทย์ทศพล เต้มีย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก และเภสัชกรวรุตม์ อ๊อดทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก เป็นผู้รับมอบ เพื่อมุ่งหวังช่วยเหลือคณะแพทย์และพยาบาลให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการบริการได้ดียิ่งขึ้น


BAM ดำเนินโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐปีละ 10 แห่งทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง  เป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิด  ESG  ควบคู่กับการแบ่งปันโอกาส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติให้ก้าวไปพร้อมกัน