วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรมจิตอาสา รวมใจกัน คัดแยกเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

   เมื่อ : 25 ก.ย. 2566

ดร.อรณัฏฐ์ อชีรญาวัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ และ นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา และจิตอาสาจากมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกเส้นผม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “วิริยะรวมใจกัน ปันเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” อันเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ และวิริยะประกันภัย จัดขึ้นเพื่อช่วยคัดแยกเส้นผมที่ได้รับการบริจาคเข้ามาผ่านทางมูลนิธิฯ ก่อนนำไปถักทอเป็นวิกผมมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งต่อไป ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฯ ลุมพินี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “วิริยะรวมใจกัน ปันเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกเส้นผม เป็นครั้งที่ 2 โดยการคัดแยกเส้นผมในครั้งนี้ วิริยะจิตอาสา และจิตอาสาจากมูลนิธิฯ ร่วมกันคัดแยกเส้นผมได้เป็นจำนวน 619 หัว สำหรับส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม นางฟ้าหลังกำแพง และกลุ่มเกษตรกรยังพื้นที่ห่างไกล นำไปถักทอเป็นวิกผมในขั้นตอนถัดไปก่อนมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งผ่านโรงพยาบาลนางฟ้ากว่า 80 แห่งทั่วประเทศ