การเคหะแห่งชาติร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงและชาวชุมชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

   เมื่อ : 15 ส.ค. 2566

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะกรรมการชุมชนและผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่ตั้งโครงการ 

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ เช่น โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการบางบ่อ (บางบ่อ กม. 29) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดนครนายก (พรหมณี 1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดราชบุรี 2 ระยะ 1-3 และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหนองคาย (แยกเวียงจันทน์) ฯลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมหลากหลายประกอบด้วย การถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน เป็นต้น