ยูนิซิตี้ มอบเงินกว่า 300,000 บ. สนับสนุนอาหารมื้อเช้าแก่เยาวชนไทย ผ่านโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”

   เมื่อ : 16 มิ.ย. 2565

คุณบ็อบบี้ คิม รองประธานบริหาร ประจำภาคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยคุณมิ จู ปาร์ค ผู้นำนักธุรกิจยูนิซิตี้ประเทศเกาหลีใต้และเหล่าผู้นำนักธุรกิจยูนิซิตี้ในประเทศไทยในนาม Make Life Better Foundation (มูลนิธิมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า)  

 

ร่วมมอบทุนสนับสนุนอาหารมื้อเช้าแก่เยาวชนไทยรวม 10,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 302,966 บาทผ่านโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” (Breakfast for Kids Project) ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพ เพราะอาหารมื้อเช้านับเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชน การไม่ได้รับประทานมื้อเช้าจะทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ลดลงเนื่องจากขาดสมาธิและความพร้อม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบริจาคเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้พร้อมอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ปลูกผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน เพื่อนำมาประกอบอาหารให้แก่เด็กๆ เพื่อให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า (Make Life Better) อย่างยั่งยืนต่อไป  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และนางสาวดาวไสว ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้