ผอ.ออมสิน ประชุมสมาคมแบงก์รัฐ ในฐานะประธานฯ นัดแรก

   เมื่อ : 12 พ.ค. 2566

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของนายวิทัยในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยที่ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมประชุม ได้ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือยกระดับขีดความสามารถของสถาบันการเงินของรัฐในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารสภาพคล่อง การพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งหวังให้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐคนใหม่ ทดแทนคนเดิมที่ลาออก มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี สำหรับการประชุมครั้งนี้มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

โอกาสนี้ ได้มอบเงินบริจาคแก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยที่ได้รับผลกระทบทั่วโลก โดยมี Mr. Peter Grady Senior Protection Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองอาวุโส UNHCR เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมมีรอซ 1 โรงแรม อัล มีรอซ