วิริยะประกันภัย ระดมทัพเติมความรู้ เพิ่มศักยภาพงานซ่อมรถไฟฟ้า

   เมื่อ : 27 เม.ย. 2566

นายนที ไชยกาล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำสมาชิกชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสินไหมทดแทน และเจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย เข้าอบรม “หลักสูตรงานปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” เพื่อเพิ่มองค์ความรู้แบบครบวงจรยกระดับการให้บริการด้านงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.นภดล กลิ่นทอง ข้าราชการบำนาญ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการ VCB Car Service จังหวัดนนทบุรี 

          

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มองค์ความรู้เบื้องต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย ภาคปฏิบัติแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ซ่อมมาตรฐานของวิริยะประกันภัย ให้พร้อมรองรับการบริการด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งเตรียมขยายผลการจัดอบรมให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคต่อไป