เมื่อ : 17 เม.ย. 2566

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายกฤษฎา ล่ำซำ รองประธานกรรมการ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดพิธีรดน้ำ ขอพรจากนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ และนางยุพา ล่ำซำ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ สร้างวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยพิธีจัดขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่