เมื่อ : 16 เม.ย. 2566

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนธนาคารเข้าพบ  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ธพว.  เพื่อรดน้ำขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจในการทำงาน ร่วมถึงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และวันสงกรานต์ ประจำปี 2566  ณ กระทรวงการคลัง