วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เทศกาลสงกรานต์ 2566

   เมื่อ : 12 เม.ย. 2566

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดพิธีปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ โมรินทร์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขา และศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน นครราชสีมา เข้าร่วมรณรงค์กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งมีมาตรการคุมเข้ม ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 

 

นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการต่างๆ คปภ. ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนและป้องกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ตำโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ