วิริยะประกันภัยคว้า 2 รางวัล บริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุด

   เมื่อ : 06 เม.ย. 2566

นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และนายธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับรางวัลบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุดเป็นอันดับ 1 “2023 Thailand’s Most Admired Brand” และรางวัล “2022 – 2023 Thailand’s Most Admired Company” ของนิตยสาร BrandAge ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นิตยสาร BrandAge ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ จัดทำผลวิจัยเพื่อสำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผลสำรวจ 2023 Thailand’s Most Admired Brand and Why We Buy? จาก 10 หมวดสินค้า 78 กลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุด ได้รับความนิยมและครองใจผู้บริโภคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.19 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.98 ซึ่งมีลำดับความสำคัญที่ผลต่อการเลือกซื้อบริการประกันภัย ได้แก่ เคลมประกันง่าย ความมั่นคงของบริษัท พนักงานเคลมไว มีเครือข่าย/สาขาให้บริการมาก/ทั่วประเทศ มีสถานที่รับชำระค่าเบี้ยประกันหลายแห่ง ตัวแทนประกันภัยให้บริการดี ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการโหวตให้เป็น Best Brand ด้านอื่นๆ อีกด้วย    

ส่วนผลการสำรวจ 2022 – 2023 Thailand’s Most Admired Company จาก 23 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจากผลการสำรวจ บริษัทฯ ครองอันดับ 1 บริษัทยอดนิยม ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย ด้วยความโดดเด่นในด้านปัจจัยหลักของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ด้านการดำเนินธุรกิจ (Business Performance) ด้านการบริการที่ดี Excellence Service ด้านภาพลักษณ์แบรนด์ขององค์กร (Corporate Image) ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR) เป็นต้น