เมื่อ : 05 เม.ย. 2566

นางสาวจิราพร  ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นางปฏิญญา เจนศิริศักดิ์ ผู้จัดการสำนักงานขอนแก่น และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางศศวรรณ์  มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  นางชุณห์พิมาน ด่านขุนทด ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น  และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ให้แก่ นายประดิษฐ์  ควรนอก ณ หมู่ที่ 12 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้าน ที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป