อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงาน “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” มอบรางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ยกระดับมาตรการบริการ

   เมื่อ : 05 เม.ย. 2566

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ ทั่วประเทศ ยกระดับบริการทุกด้านสู่ความเป็นเลิศ จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019” ปีที่ 13 มอบรางวัลเกียรติยศด้านการบริการให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุด หวังเป็นรางวัลเกียรติยศที่ช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการตามกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

 

นางสาวนภา  ตรีรัตนาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้การจัดงานมอบรางวัลต้องเลื่อนออกไป ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ถือเป็นโอกาสอันดีในการจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019” ในปี 2023 นี้

 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประสบความสำเร็จในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ได้รับคะแนน NPS Score 21.9%  เป็นอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของตลาดที่อยู่เพียง 11.3%  ความสำเร็จนี้ เกิดจากการทำงานของหลายฝ่าย ซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญ คืองานบริการจากโรงพยาบาลเครือข่าย  อลิอันซ์ อยุธยา แคร์ ที่ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาบริการเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

 

เพื่อเป็นการยกย่องโรงพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยมและยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัล “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการทำงานร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา และโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ จำนวนกว่า 500 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบริการมากยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา จำนวนการใช้สิทธิผู้ป่วยในแบบไม่ต้องสำรองจ่ายผ่านโรงพยาบาลเครือข่ายฯ มีมากถึง 87% ของจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการนี้ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้หยุดนิ่งแต่เพียงเท่านี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาล สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่ ให้เกิดการบริการที่รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” นางสาวนภา กล่าวทิ้งท้าย

 

สำหรับการประกาศผลรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2562 จะมอบให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมใน 3 ประเภท โดยในแต่ละประเภทรางวัล บริษัทฯ ได้แบ่งโรงพยาบาลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B ตามจำนวนผู้ป่วยใน ตลอดปี 2562 โดยปีนี้ มีโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 โรงพยาบาล ดังนี้

 

1. Best Medical Performance Award – รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม      

มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนการตรวจรักษา และความมีเหตุผลในการให้บริการทางการแพทย์สูงสุดโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่

กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 2

กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1

 

2. Allianz Ayudhya Most Admired Award – รางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม                                     

มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานด้านต่างๆ กับ อลิอันซ์ อยุธยา อย่างดีที่สุด ซึ่งรวมถึงการบริการทางการแพทย์ การตรวจรักษาของโรงพยาบาล และความพึงพอใจของลูกค้าโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่

กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

 

3. Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award – รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่

กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช

กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล นั่นคือ Best UR Team รางวัลทีมงานบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล ได้แก่

กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ และโอกาสทางธุรกิจกับ อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้า และตัวแทนของบริษัทฯ อีกด้วย

 

สำหรับรางวัลเกียรติยศที่จะใช้ในการแข่งขัน ประจำปี 2566 จะจัดให้มีการแข่งขัน ตั้งแต่เดือนเมษายน ไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2566 และจะมีการประกาศผลรางวัลในไตรมาสแรกของปี 2567 ตามลำดับต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ