เมื่อ : 28 มี.ค. 2566

นางสาววรวรรณ ตุลาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาพนักงานและบริหารผลตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย เป็นตัวแทนธนาคารรับรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย “Best Employer Brand” ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 10000 คน หมวดรางวัลด้าน Talent Awards จากแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง LinkedIn สำหรับรางวัล The Best Employer Brand  จาก LinkedIn ประเมินจากยอดการเติบโตของผู้ติดตามและยอดการมีส่วนร่วมของเนื้อหาที่สื่อสารที่โดดเด่นขององค์กรผ่านแพลตฟอร์ม LinkedIn เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีว่าธนาคารกสิกรไทยมีความเข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างลึกซึ้ง และไม่เพียงแต่เข้าใจ ที่ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับการสนับสนุนพนักงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Possibility to Make an Impact) ผ่าน 3 คุณค่าหลักที่คนรุ่นใหม่ต้องการ คือ 1. Limitless Growth มีพื้นที่ให้ได้ลองถูกลองผิด เพื่อสร้างโอกาสที่หลากหลาย เติบโตได้มากกว่าที่คิด 2. Talented Team การได้ทำงานกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ดี และ 3. Powerful Resources ทรัพยากรครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในด้านทรัพยากร เงินลงทุน ข้อมูล รวมถึงคู่ค้า