เมื่อ : 08 มี.ค. 2566

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายยิ่งยศ แสงชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ จัดงานประชุมผู้บริหารอู่ในสัญญาและบริษัทสำรวจภัยในสัญญา ประจำปี 2566 เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง โดยมีผู้บริหารฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานเคลมรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้บริหารอู่ในสัญญาและบริษัทสำรวจภัยในสัญญา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการบริการแก่ลูกค้าให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว พร้อมรองรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่อู่และบริษัทสำรวจภัยซึ่งมีผลงานการให้บริการที่โดดเด่นในด้านต่างๆ อีกด้วย ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566