“เงินติดล้อ” มอบโอกาสทางความรู้การเงินเพื่อการประกอบอาชีพให้ผู้ก้าวพลาด ในโครงการกำลังใจฯ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จ.ชัยนาท

   เมื่อ : 25 ก.พ. 2566

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ (ที่ 6 จากขวา) ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม และ นายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (ที่ 5 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม และทีมงานอาสาฯ ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพให้กับผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจฯ เพื่อสร้างโอกาสเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม และ นายปุณณรัตน์ อภิรัตนพันธุ์ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากทีมฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ด้านการเงินให้กับผู้ก้าวพลาด ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จ.ชัยนาท