กรุงเทพประกันชีวิต เปิดเส้นทางสู่ “อิสรภาพทางการเงิน” แนะประกันชีวิตควบการลงทุน ตอบโจทย์ความมั่งคั่งที่เลือกได้เอง

   เมื่อ : 08 มิ.ย. 2565

กรุงเทพประกันชีวิต นำโดย นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาความรู้ VIP Seminar Road to Financial Freedom “เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน” แนะนำการวางแผนการเงิน ผ่านประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit Linked จากกรุงเทพประกันชีวิต แก่ลูกค้าและผู้สนใจ ชูจุดเด่นด้านความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย พร้อมโอกาสในการเลือกการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในทุกสถานการณ์

    

ภายในงานพบกับเวทีเสวนาโดยวิทยากรด้านการเงินชั้นนำ โค้ชหนุ่ม นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ จาก The Money Coach กูรูด้านการเงินที่ทำให้ ‘เรื่องเงิน’ เป็น ‘เรื่องง่าย’ แนะนำการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้วยการประเมินสถานการณ์การเงินที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของเป้าหมายและภาระใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เป้าหมายและอิสรภาพทางการเงินที่มุ่งหวัง โดยแนะนำผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ที่ช่วยบริหารความเสี่ยง พร้อมวางแผนการออมและสะสมความมั่งคั่ง ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับแนวทางวางแผนการเงินแบบรอบด้านตามเป้าหมายที่แต่ละคนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนภาษี การลงทุน ความคุ้มครองชีวิต-สุขภาพ เตรียมเกษียณ หรือส่งต่อความมั่งคั่งเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานและคนที่รัก

          

โดย 2 แบบประกันแนะนำ ได้แก่ 1.บีแอลเอ พรีเมียร์ ลิงค์ จุดเด่นที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามเป้าหมายในกรมธรรม์เดียว ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มครองและการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น 2. บีแอลเอ เวลธ์ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคง และส่งต่อความมั่งคั่งในระยะยาว ซึ่งทั้งสองแบบนี้มีความยืดหยุ่นให้อิสระในการวางแผน โดยสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต รวมถึงการชำระเบี้ยประกันภัยที่สามารถลดจำนวนหรือหยุดพักชำระเบี้ยได้ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ และยังให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูง อุ่นใจตลอดเส้นทางชีวิต

          

ด้านการลงทุน ได้เผยข้อมูลเจาะลึกโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพประกันชีวิต นายณัฐชัย แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารฝ่ายลงทุนตราสารทุน (CFA) และ นายจิรพนธ์ จองสุขี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ส่วนจัดการกองทุนรวม แนะนำตัวอย่างการวางแผนการลงทุนผ่านประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกการลงทุนเองได้ในกองทุนชั้นนำซึ่งบริษัทได้คัดสรรมา ให้ครอบคลุมและมีความหลากหลายประเภทของสินทรัพย์ลงทุน พร้อมเครื่องมือในการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ให้ลูกค้าสามารถดูผลตอบแทนย้อนหลังจากการจัดพอร์ต และแสดงผลการแนะนำตามระดับความเสี่ยงโดยยึดหลัก Asset Allocation เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนต่ำและสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว และอีกหนึ่งข้อดีของการลงทุนผ่าน Unit Linked จากกรุงเทพประกันชีวิต ยังมีระบบ Rebalancing การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing) ได้1 ครั้ง ต่อปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถเลือกการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ และไม่เสียโอกาสการลงทุน นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิตยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยติดตามผลการดำเนินงานกองทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้กับเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้

        

โดยงานสัมมนา VIP Seminar Road to Financial Freedom จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช กรุงเทพประกันชีวิต สำนักงานใหญ่วงศ์สว่าง ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19 โดยได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติ ลูกค้า และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมปักหมุดเดินหน้าแนะนำ ‘เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน’ สู่ภูมิภาคต่างๆ ต่อไป