เมื่อ : 10 ก.พ. 2566

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมมอบนโยบายการทำงานปี 2566  แก่ ธพว.  โดยให้แนวทางทำงานสอดคล้องกับนโยบาย “MIND ใช้ หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ณ อาคาร SME Bank Tower