เมื่อ : 09 ก.พ. 2566

ปานวัฒน์  กูมาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) 

ประธานดำเนินการ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานและทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ วัดประทุมสาคร ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางละอุ่น ชื่อบัญชี วัดประทุมสาคร เลขที่บัญชี 020004153247

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุโมทนาบุญ ในการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของสหกรณ์ในครั้งนี้ ขออานิสงค์แห่งผลบุญ จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ประสบแต่ความสุข และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปณิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ