เมื่อ : 24 ม.ค. 2566

งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยพระนครศรีอยุธยา ภายในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก  ประจำปี พ.ศ.2565 ลานกิจกรรมอาคารโดม  ลานกับข้าวกับปลา
ลาน flower festival วันนี้ถึง 29 มกราคม 2566  จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา