ไอยราแจกผ้าห่มนักเรียน 1984 ผืน

   เมื่อ : 23 ม.ค. 2566

บอสไอยรา ดร.กัมปนาท บุญราศรี ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี  และคณะพระสงฆ์ วัดป่าสมเด็จพระญาณวชิโรดม ร่วมปฎิบัติภารกิจแจกผ้าห่มนักเรียน รวมทั้งหมด 1984 ผืน 6 โรงเรียน และส่งมอบแจกผ้าห่มโรงเรียนบ้านสุขฤทัย มีนักเรียนทั้งหมด 561 คน