ทีเส็บ หารือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

   เมื่อ : 28 ธ.ค. 2565

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เข้าพบ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมผู้แทนภาคเอกชน เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการขอความร่วมมือการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand และครอบคลุมถึงความร่วมมือในการหารือผ่านเครือข่ายทางธุรกิจของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ณ อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย