รพ.นวเวช ส่ง 4 แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก ราคาเริ่มต้นที่ข้างละ 39000 บาท

   เมื่อ : 24 ธ.ค. 2565

“โรงพยาบาลนวเวช” โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ที่มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย Accessible Quality Healthcare พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และทีมแพทย์เฉพาะทาง มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งอาการตามัว มองไม่ชัด เห็นภาพซ้อน เปลี่ยนแว่นสายตาแล้วก็ยังมองไม่ชัด เห็นแสงแตกกระจายในขณะขับรถ ซึ่งเป็นสัญญาณของโรคต้อกระจก (Cataract) หากปล่อยไว้นานโดยไม่รักษา ตาจะมัวลงจนถึงขั้นมองไม่เห็น และการรักษาด้วยการผ่าตัดจะทำได้ยากขึ้น หรืออาการอาจจะรุนแรงจนทำให้สูญเสียการมองเห็นถาวร เริ่มต้นรักษาวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยแพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กด้วยเครื่องสลายเลนส์ (Phacoemulsification with IOL) โดยมีรายละเอียด 4 แพ็กเกจ ดังนี้

·    แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก เลนส์ชนิดโฟกัสระยะเดียว (Phaco with IOL – Monofocol Lens) ราคาข้างละ 39000 บาท จากราคาปกติ 59000 บาท

·    แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก เลนส์ชนิดแก้ไขสายตาเอียง (Phaco with IOL – Toric Lens) สำหรับผู้ที่มีอาการสายตาเอียงร่วมด้วย ราคาข้างละ 60000 บาท จากราคาปกติ 90000 บาท

·    แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก เลนส์ชนิดโฟกัสหลายระยะ (Phaco with IOL – Multifocal Lens) ราคาข้างละ 75000 บาท จากราคาปกติ 100000 บาท

·    แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก เลนส์ชนิดโฟกัสหลายระยะ และแก้ไขสายตาเอียง (Phaco with IOL – Multifocol Toric Lens) ราคาข้างละ 90000 บาท จากราคาปกติ 129000 บาท

ราคาแพ็กเกจดังกล่าวนี้ รวมค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าบริการกรณีผู้ป่วยนอก ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือที่จำเป็นในการผ่าตัด ค่ายากลับบ้าน และค่าเลนส์แก้วตาเทียม 1 ข้าง ตามชนิดที่ระบุ ในกรณีเปลี่ยนเลนส์เป็นแบบพรีเมียม (เลนส์ชนิดเดียวกัน) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากส่วนต่างค่าเลนส์เหมาจ่ายที่ระบุในแพ็กเกจ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

 

เปิดขายแพ็กเกจแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566  สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า หรือรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางได้ที่ ศูนย์ตา (Eye Center) โรงพยาบาลนวเวช โทร. 0 2483 9999 I www.navavej.com