BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   เมื่อ : 30 พ.ย. 2565

นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน และนางสาวภัทรภร ศรีนิลรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM     มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน  150000 บาท โดยมี นางอุษา พวงวลัยสิน นายกเหล่ากาชาดอำเภอหัวหิน และนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แทนรับมอบ ภายใต้ชื่อ “ โครงการ HOME & HOPE  : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ”  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้าน ที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป